ብቁ የሆኑ ፋብሪካዎች

1.       Edget Yarn & sewing Thread Sc Co
2.       GMM Garment PLC
3.       Lucy Garment Industry PLC
4.       Muya Ethiopia PLC
5.       CBA Garment Factory PLC
6.       Arbaminch Textile
7.       Emd Garment
8.       Fetudin Miftah

ውሳኔ የተሰጠበት ቀን ሐምሌ 14/2013